Διοίκηση Οι Άνθρωποι του Α.Σ.Ε.

Αναστασάκος Παναγιώτης Πρόεδρος
Κρητικάκος Νίκος Αντιπροέδρος
Κουτούλας Ιώαννης Ταμίας
Αναστασάκος Ιωάννης Μέλος
Μπραβάκης Γεώργιος Μέλος
Ταμβακολόγος Παναγιώτης Μέλος
Βενετσιάνος Παρασκευάς Μέλος